WAAR GELOVEN WIJ IN?

Waar GELOVEN WIJ IN?

BETROKKENHEID

ProefMei voelt een sterke verbondenheid met inwoners, onderwijs, maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijven en ondernemers binnen de Zuidwestelijke Delta. In verscheidene en uiteenlopende vormen probeert het evenement samenwerkingen te stimuleren om zo meer binding en betrokkenheid te genereren. Binnen diverse thema’s motiveert en inspireert ProefMei partijen en culturen met veel trots en enthousiasme. Met elkaar, voor elkaar!

DUURZAAMHEID

ProefMei streeft ernaar te allen tijde de behoeften van het heden te vervullen zonder het vermogen van de toekomst aan te tasten. Hierbij richt ProefMei zich met name op het stimuleren en onder de aandacht brengen van duurzame productie en consumptie binnen de Zuidwestelijke Delta.

INNOVATIE

ProefMei is altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering om in een continu veranderende omgeving en maatschappij de kern te blijven raken. Door een combinatie van ongebreidelde creativiteit en ambitie blijft ProefMei grenzen verleggen en vooruitdenken.