WAAR GAAN WIJ VOOR?

Waar gAAN wij voor

ProefMei wil de slagvaardigheid en aantrekkingskracht van de organisatie benutten om een bijdrage te leveren aan een betere en bredere positionering van de Zuidwestelijke Delta.

Hierbij richt de organisatie zich op beleving, beweging en bewustwording in de segmenten food, vrijetijdseconomie en hospitality. Samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, organisaties, overheden en onderwijsinstellingen streven wij naar het creëren van kansen om verdere groei, ontwikkeling en professionalisering van de regio te kunnen verwezenlijken.