OVER DE REGIO

OVER DE REGIO

DE BRABANTSE WAL BINNEN DE ZUIDWESTELIJKE DELTA

Daar waar Brabant Zeeland kust! De Brabantse Wal is de groene long van West-Brabant op de grens van zand en klei met een daarmee samenhangende unieke biodiversiteit. Het is een lust voor het oog en een aantrekkelijke plaats voor mensen om te wonen, werken en recreëren. Een markant gebied met een zeer veelzijdig en gevarieerd landschap rijk aan cultuurhistorie. Het is een uniek stukje Nederland met een specifiek Brabantse identiteit gelegen op het grondgebied van 4 gemeentes: Steenbergen, Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht.

Onderaan diezelfde Brabantse Wal spartelt in het zoute water van de Oosterschelde, de Ansjovis. Tevens worden in deze periode de licht zilte Asperges geoogst. De teelt van de zoete Aardbeien van de ‘Bergse’ tuinders maakt het trio van de West Brabantse A’s compleet. Door de nauwere samenwerking met de gemeente Tholen is inmiddels de vierde A (het Thoolse nieuwe Aardappeltje) aan de bestaande drie AAA’s toegevoegd.

Deze unieke gebiedskenmerken hebben een aantal mensen geïnspireerd en gemotiveerd om een evenement te organiseren waarbij de unieke eigenschappen van de regio centraal staan. De Brabantse Wal die zich bevindt op het scharnierpunt van Zeeland, Zuid-Holland, Vlaanderen, Antwerpen en Noord-Brabant en gelegen middenin het hart van de groenblauwe Zuidwestelijke Delta.

Het meest opvallend in het landschap van de Brabantse Wal is de steilrand: een abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. Deze steilrand slingert van Ossendrecht langs Hoogerheide, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Halsteren tot Steenbergen. De steilrand is aangemerkt als aardkundig waardevol gebied. De steilrand bereikt hoogten van ongeveer 20 meter boven NAP. Deze steilrand, ook wel hoge rand en zoom genoemd, is waarschijnlijk ontstaan door erosie door de rivier de Schelde en door de zee.

De hogere zandgronden zijn vooral bebouwd en met bos en hei bedekt. De lager gelegen kleigronden zijn vooral in gebruik voor de landbouw. Ook liggen er kreekresten. Aan de voet van de Brabantse Wal ligt bij Bergen op Zoom het Markiezaatsmeer, een door de Deltawerken afgesloten deel van de Oosterschelde.

Het gebied is in trek bij wandelaars, fietsers, wielrenners, ruiters en (water)sporters. Vanaf de Brabantse Wal zijn er prachtige vergezichten. Grote delen van de Brabantse Wal zijn, naast aardkundig waardevol, ook aangemerkt als beschermd natuur- en cultuurhistorisch gebied. Stichting de Brabantse Wal zet zich in voor het behoud van deze waarden.